מהי פדגוגיה ביקורתית? 

הפדגוגיה הביקורתית עוסקת ביצירת מודעות לחלוקת הכוח בחברה וביטויים של אי שוויון בחינוך. היא מנסה לחשוף שאלות הקשורות להבנה של מי שולט בחברה? לאיזה מטרה? מי מרויח  ומי מפסיד מדרך ארגון  הכוח  בחברה? חינוך ביקורתי עוסק בחתירה לקראת שינוי והומניזציה של בני אדם. הוא מנסה לייצר דרכים להתגבר על אי השוויון החברתי המשוכפל גם בחינוך, ולחקור את הדרך שבה מערכת החינוך ממסללת ילדים לתוך הריבוד המעמדי חברתי, מגדרי, אתני,  לאומי וגזעי שאליו נולדו. הפדגוגיה ביקורתית עוסקת בקשר שבין חינוך ופוליטיקה. היא מבקרת את החינוך וחושפת את המנגנונים השונים בחינוך שמשמרים את הסדר החברתי הבלתי שוויוני ומשכפלים אותו.פדגוגיה ביקורתית עוסקת בתיאוריה של יצירת מעמדות דרך תהליך החינוך תחת משטר קפיטליסטי. פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית עוסקת בנוסף לכך ביצירת מעמד הנשים והגברים בחברה פטריארכלית. הפדגוגיה הביקורתית מתמודדת עם שאלות של שוויון ואי שוויון במערכת החינוך, עם מיסלולם של יחידים וקבוצות מסוימות לשוליים החברתיים ועם יצירת אלטרנטיבות של חינוך משחרר המוביל לשינוי חברתי.   פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית רואה  במרכיב המגדר גורם משמעותי בעיצוב החברה.המבנה הפאטריארכלי של החברה משחזר ריבוד מעמדי, מגדרי, אתני בכל המוסדות החברתיים וכן גם בחינוך. נשים ממוקמות בחברה במקום נמוך המפחית מערכן, מערכת החינוך שותפה ביצירת תופעה זו ומחזקת אותה  באמצעות הידע  המועבר בתכניות הלימוד הגלויות והסמויות ובאמצעות הפרקטיקות הפדגוגיות הנפוצות בה. פדגוגיה פמיניסטית מנסה לשנות את  הסדר החברתי בו נשים ממוקמות במקום של ה"אחר",  ושואפת להביא לשוויון בין אוכלוסיות שונות באמצעות החינוך.

You are here >דף הבית

המרכז לפדגוגיה ביקורתית

המרכז עוסק בהכשרת מחנכים בעלי תודעה חברתית לפעול להכנסת שינוי חברתי במסגרות החינוכיות בהם הם עובדים. המרכז מציע השתלמויות, ימי עיון הכשרות . פתוח פרוייקטים במסגרות חנוך פורמליות ולא פורמליות, הדרכה ויעוץ.

מטרות המרכז

- הכשרת  אנשי ונשות חינוך ופעילים/ות בחינוך תודעה חברתית אשר ייזמו פיתוח ומחקר של פרויקטים חינוכיים ויפעלו להכנסת שינוי חברתי במסגרות החינוכיות והחברתיות  בהם הם פועלים על פי עקרונות הפדגוגיה הביקורתית פמיניסטית על בסיס של תפישת עולם הכוללת צדק חברתי וסביבתי וחינוך לשלום.
- יזמות  ופיתוח ומחקר של פרויקטים חינוכיים חדשניים ברוח הפדגוגיה הביקורתית פמיניסטית.
- יצירה וכתיבה של חומרים למידה ותיאוריות, תרגום ועריכת חומרים בתחום הפדגוגיה הביקורתית - פמיניסטית בארץ ובעולם.
- יצירת קשרים אקדמיים וקשרים עם  ארגונים לשינוי חברתי בארץ ובעולם, ויוזמה של כנסים מקומיים ובינלאומיים בנושאים שונים בתחום הפדגוגיה ביקורתית פמיניסטית.

 

התכנית לחינוך לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום במכללת סמינר הקיבוצים

תכנית לתאר B.ed ותעודת הוראה

.תכנית להכשרת מורים לבית הספר היסודי שנועדה לחנך מורים לשנוי חברתי באמצעות החינוך התכנית פועלת על פי עקרונות  הפדגוגיה הביקורתית ונותנת ללומדים/ות בה אפשרות לפתח את עצמם כמחנכים הפועלים מתוך השקפת עולם המבוססת על צדק חברתי, תודעה סביבתית ושלום. היא מעניקה כלים להוראה אלטרנטיבית, חווייתית מגוונת וערכית. הוראה שיש בה רגישות לאוכלוסיות מוחלשות, הנמצאות בשוליים החברתיים. התוכנית מעניקה ידע להשתלבות במערכת החינוך הקיימת, תוך הובלת פרוייקטים לשינוי והתחדשות במישורים פדגוגיים, ערכיים, קבוצתיים ואישיים. התוכנית מכשירה מורים ומורות מובילי שינוי בבית הספר היסודי וא/נשי חינוך בפרויקטים חינוכיים, בארגונים חברתיים. התכנית מעניקה לבוגריה תאר בי אי די ותעודת גישור.

Navigation
 

פדגוגיה ביקורתית-פמיניסטית וחינוך לתרבות של שלום

חגית גור-זיו